Huipputeho

Kosketusjännite

Ylik.suojaus

Jännitteenalenema

Sul.toimintavirrat

AWG-taulukko

 

 

 

Etusivulle

Huipputehon arviointi

Omakotitalot ja erittäin pienet rivitalot


m2

cos φ

kW A