Huipputeho

Kosketusjännite

Ylik.suojaus

 

 

 

Etusivulle

Jännitteen alenema

SFS 6000-525: Suositeltava jännitteenalenema on <4 % liittymispisteestä kulutuskojeelle.


V

W

m;

mm2

%